Tìm kiếm
VI

Các sản phẩm được gắn khóa 'gạo st25'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Trình bày trên một trang
Ảnh của Gạo St25

Gạo St25

Giống gạo ST25 do Kỹ sư Hồ Quang Cua và nhóm nghiên cứu lúa Sóc Trăng lai tạo thành công trong suốt 12 năm.
170.000 đ/Bao 5KG