Tìm kiếm
VI

Các sản phẩm được gắn khóa 'hành lá'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Trình bày trên một trang
Ảnh của Hành lá

Hành lá

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn có kiểm soát, Vietgap, xu hướng hữu cơ tại các farm liên kết ở Đà Lạt, Tây Nguyên.
5.000 đ/100 gr (Túi)