Tìm kiếm
VI

CÁCH ĐĂNG SẢN PHẨM TRÊN TRANG AIMUATUIBAN.VN

 

Bước 1: Đăng nhập 

 

Bước 2: Vào phần quản trị của Chủ Shop

Bước 3: Tạo sản phẩm

Bấm vào nút THÊM MỚI để thêm sản phẩm mới hoặc TÌM KIẾM sản phẩm đã có để chỉnh sửa nội dung.

Bước 3.1: Thông tin về sản phẩm

 

Bước 3.2: Thông tin về giá, ship, số lượng và các đặc tính của sản phẩm 

Bước 3.3: Thông tin về hình ảnh sản phẩm

 

Bước 3.4: Thông tin về SEO sản phẩm trên công cụ Google.

 

 

Link Video tham khảo