Tìm kiếm
VI

Hướng dẫn xem thông tin & cập nhật tình trạng đơn hàng

www.aimuatuiban.vn

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Vào phần quản trị của Chủ Shop

Bước 3: Xem thông tin đơn hàng

Chọn Menu Đơn hàng --> Chọn đơn hàng và click vào chỉnh sửa

Thực hiện cập nhật tình trạng đơn hàng sau khi giao hàng.

Bước 1: Chọn lại đơn hàng cần chuyển tình trạng.

Bước 2: Chọn nút + phía trên Tab Thông tin để mở rộng vùng thông tin.

 

Bước 3: Thực hiện gán Lô hàng chuyển đi.

Bước 4: Điền thông tin và cập nhật ngày giao và vận chuyển lô hàng

Để cập nhật ngày vận chuyển đơn hàng. Click vào nút Chỉnh Sửa

Bước 5: Cập nhật thông tin vận chuyển đơn hàng

Bước 6: Cập nhật thông tin thanh toán đơn hàng

Sau khi hoàn tất các bước giao nhận và thanh toán, đơn hàng sẽ chuyển sang tình trang Đã Giao

Bước 7: Trong trường hợp Hủy đơn hàng.


Các đơn hàng của Bạn sẽ có các tình trạng trong danh sách như sau:

 

Chân thành cảm ơn Quý Khách.

Aimuatuiban.vn

0o0