Tìm kiếm
VI

Các sản phẩm được gắn khóa 'mang kho'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Trình bày trên một trang
Ảnh của Măng Khô

Măng Khô

Măng khô là măng được sơ chế từ măng non và tươi phơi khô. Măng khô ngon đảm bảo chất lượng là măng hái trên rừng và chỉ chọn lấy phần búp măng non luộc chín, sau đó phơi khô trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.
25.000 đ/100 gram