Tìm kiếm
VI

Các sản phẩm được gắn khóa 'nam bao ngu trang'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Trình bày trên một trang
Ảnh của Nấm Bào Ngư Trắng

Nấm Bào Ngư Trắng

Nấm Bào Ngư Trắng là loại nấm có giá trị dinh dưỡng rất cao. Nấm có vị ngọt, chứa nhiều protein có chất lượng rất cao, có thể so sánh với thịt động vật.
21.000 đ/100 gram