Tìm kiếm
VI

RAU XANH

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Trình bày trên một trang
Ảnh của Bắp Cải Thảo Vietgap

Bắp Cải Thảo Vietgap

Tiêu chuẩn VietGap
22.900 đ/1kg
Ảnh của Bắp Cải Trái Tim Vietgap

Bắp Cải Trái Tim Vietgap

Tiêu chuẩn VietGap
38.000 đ/1kg
Ảnh của Bắp Cải Trắng Vietgap

Bắp Cải Trắng Vietgap

Tiêu chuẩn VietGap
19.000 đ/1kg
Ảnh của Bầu Sao Vietgap

Bầu Sao Vietgap

Tiêu chuẩn VietGap
19.500 đ/1kg
Ảnh của Bông Cải Xanh Vietgap

Bông Cải Xanh Vietgap

Tiêu chuẩn VietGap
53.500 đ/1kg
Ảnh của Cà Chua Túi Lưới Vietgap

Cà Chua Túi Lưới Vietgap

Tiêu chuẩn VietGap
34.000 đ/1kg
Ảnh của Cà Chua Vietgap

Cà Chua Vietgap

Tiêu chuẩn VietGap
33.800 đ/1kg
Ảnh của Cà Rốt Đà Lạt Vietgap

Cà Rốt Đà Lạt Vietgap

Tiêu chuẩn VietGap
33.000 đ/1kg
Ảnh của Cà Tím Vietgap

Cà Tím Vietgap

Tiêu chuẩn VietGap
19.900 đ/1kg
Ảnh của Cải Ngọt

Cải Ngọt

11.500 đ/300gr
Ảnh của Cải Thìa

Cải Thìa

15.900 đ/300gr
Ảnh của Cải Thìa Dalat

Cải Thìa Dalat

12.500 đ/1kg
Ảnh của Cải Xanh

Cải Xanh

11.500 đ/300gr
Ảnh của Cần ta

Cần ta

76.500 đ/1kg
Ảnh của Chanh Không Hạt

Chanh Không Hạt

12.900 đ/1kg