Tìm kiếm
VI

SẢN PHẨM MỚI

SẢN PHẨM MỚI
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Trình bày trên một trang
Ảnh của Cà Rốt

Cà Rốt

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn có kiểm soát, Vietgap, xu hướng hữu cơ tại các farm liên kết ở Đà Lạt, Tây Nguyên.
6.000 đ/300 gr (Túi)
Ảnh của Củ Cải

Củ Cải

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn có kiểm soát, Vietgap, xu hướng hữu cơ tại các farm liên kết ở Đà Lạt, Tây Nguyên.
13.000 đ/500 gr (Túi)
Ảnh của Củ Dền

Củ Dền

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn có kiểm soát, Vietgap, xu hướng hữu cơ tại các farm liên kết ở Đà Lạt, Tây Nguyên.
13.000 đ/500 gr (Túi)
Ảnh của Đậu Cove

Đậu Cove

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn có kiểm soát, Vietgap, xu hướng hữu cơ tại các farm liên kết ở Đà Lạt, Tây Nguyên.
8.000 đ/250 gr (Túi)
Ảnh của Hành Tây

Hành Tây

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn có kiểm soát, Vietgap, xu hướng hữu cơ tại các farm liên kết ở Đà Lạt, Tây Nguyên.
10.000 đ/300 gr (Túi)
Ảnh của Khoai Tây

Khoai Tây

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn có kiểm soát, Vietgap, xu hướng hữu cơ tại các farm liên kết ở Đà Lạt, Tây Nguyên.
6.000 đ/300 gr (Túi)
Ảnh của Ngò

Ngò

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn có kiểm soát, Vietgap, xu hướng hữu cơ tại các farm liên kết ở Đà Lạt, Tây Nguyên.
6.000 đ/100 gr (Túi)
Ảnh của Rau Thơm Các Loại

Rau Thơm Các Loại

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn có kiểm soát, Vietgap, xu hướng hữu cơ tại các farm liên kết ở Đà Lạt, Tây Nguyên.
18.000 đ/300 gr (Túi)
Ảnh của Tần Ô (cải Cúc)

Tần Ô (cải Cúc)

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn có kiểm soát, Vietgap, xu hướng hữu cơ tại các farm liên kết ở Đà Lạt, Tây Nguyên.
7.000 đ/300 gr (Túi)
Ảnh của Tỏi

Tỏi

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn có kiểm soát, Vietgap, xu hướng hữu cơ tại các farm liên kết ở Đà Lạt, Tây Nguyên.
16.000 đ/250 gr (Túi)
Ảnh của Xà Lách Búp

Xà Lách Búp

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn có kiểm soát, Vietgap, xu hướng hữu cơ tại các farm liên kết ở Đà Lạt, Tây Nguyên.
9.000 đ/250 gr (Túi)
Ảnh của Xà Lách Gai

Xà Lách Gai

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn có kiểm soát, Vietgap, xu hướng hữu cơ tại các farm liên kết ở Đà Lạt, Tây Nguyên.
9.000 đ/250 gr (Túi)