Tìm kiếm
; ;
vneed.nop.plugins.widget.vneedlocation.choosecustomerlocationmessage.chooseprovincedefault

Các sản phẩm được gắn khóa 'bắp mỹ'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Trình bày trên một trang
Ảnh của 02 Trái Bắp mỹ

02 Trái Bắp mỹ

Bắp Mỹ (Ngô ngọt) là loại ngô có chứa hàm lượng đường cao nhất trong các loại ngô, là cây lương thực được gieo trồng nhiều tại các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây là loại giống được tạo ra từ quá trình lai tạo truyền thống, không phải là cây trồng biến đổi gen
21.000 đ