Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn khóa 'cải bó xôi'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Trình bày trên một trang

Cải Bó Xôi

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn có kiểm soát, Vietgap, xu hướng hữu cơ tại các farm liên kết ở Đà Lạt, Tây Nguyên.
15.000 đ