Tìm kiếm

Đại Lý Gạo Sạch

Gạo Sạch - Không thuốc trừ sâu - Không chất bảo quản - Không sử dụng hương liệu - Giàu protein - Đường thấp - Gieo cấy và chăm sóc theo qui trình VietGAP, không sử dụng thuốc trừ sâu - Chế biến và đóng gói tại nhà máy