Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn khóa 'hành tây'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Trình bày trên một trang
Ảnh của Hành Tây

Hành Tây

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn có kiểm soát, Vietgap, xu hướng hữu cơ tại các farm liên kết ở Đà Lạt, Tây Nguyên.
10.000 đ/300 gr (Túi)