Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn khóa 'hồng giòn dalat'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Trình bày trên một trang
Ảnh của Hồng Giòn Đà Lạt

Hồng Giòn Đà Lạt

Quả hồng giòn Đà Lạt có hai loại khác nhau là "Hồng Đầu Bằng" và "Hồng Trứng Lốc" với hình dáng khác nhau nhưng về hương vị thì tương đồng nhau. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn có kiểm soát Vietgap, xu hướng hữu cơ tại các farm liên kết ở Đà Lạt, Tây Nguyên, Ninh Thuận, Đồng Nai, và các tỉnh miền Tây.
35.000 đ/500 gram