Tìm kiếm
; ;
vneed.nop.plugins.widget.vneedlocation.choosecustomerlocationmessage.chooseprovincedefault

Các sản phẩm được gắn khóa 'hamburger bò'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Trình bày trên một trang
Ảnh của Hamburger Bò Đông Lạnh

Hamburger Bò Đông Lạnh

Thịt bò Úc Pacow đạt chuẩn ESCAS từ trang trại tới bàn ăn. Thịt mát, giết mổ tươi, không qua đông lạnh Sản xuất và bảo quản theo công nghệ Úc. Không bơm nước, không tẩm hóa chất, không chạm đất. Giữ nguyên chất dinh dưỡng và hương vị tươi ngon nhất!
101.500 đ