Tìm kiếm

Hướng Dẫn Mở SHOP

THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ MỞ GIAN HÀNG TRÊN AIMUATUIBAN.VN 

Bước 1: Đăng ký thành viên

Chọn KÊNH NGƯỜI BÁN trên trang chủ Website

-        Đăng ký tài khoản

-        Đăng ký tài khoản mới bằng cách nhập đầy đủ thông tin theo quy định

-        Hoặc Bạn có thể đăng ký thành viên thông qua tài khoản của qua Google & Facebook

 

Bước 2: Sau khi đăng ký tài khoản thành viên. Bạn tiến hành đăng ký thông tin nhà cung cấp.

ü  Đăng nhập lại bằng tài khoản vừa đăng ký. Chọn mục “KÊNH NGƯỜI BÁN” chọn bước 2 bằng cách nhấn vào nút “MỜ SHOP”

 

 

Khai báo thông tin các mặt hàng cần bán

-        Sau khi đăng ký xong, Ban quản trị của Aimuatuiban sẽ liên hệ Bạn để xác nhận thông tin trong vòng 24h.

-        Khi hoàn tất quá trình xác nhận thông tin, Aimuatuiban sẽ thông báo cửa hàng của Bạn đã được kích hoạt qua Email: support@aimuatuiban.vn

Bước 3:  Bán sản phẩm

-        Bạn có thể đăng nhập và đăng tin các sản phẩm cần bán.

 

 

Chân thành cảm ơn Quý Khách.

Aimuatuiban

www.facebook.com/AimuatuibanVietNam

Email: support@aimuatuiban.vn