Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn khóa 'tan o'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Trình bày trên một trang

Rau Tần Ô (cải Cúc)

Rau tần ô là một loại rau ăn lá có nhiều tên gọi tùy theo địa phương: rau cúc, cây cải cúc, cải tần ô, cúc tần ô, cải nhúng. Tần ô có hương vị hơi nồng giống mù tạc nhưng rau tươi rất giòn.
29.000 đ

Tần Ô (cải Cúc)

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn có kiểm soát, Vietgap, xu hướng hữu cơ tại các farm liên kết ở Đà Lạt, Tây Nguyên.
7.000 đ