Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn từ khóa 'tháp'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo

CÂY XƯƠNG RỒNG THÁP

Cây có hình thù đặc biệt khi được ghép từ 2 loại xương rồng khác nhau để tạo thành 1 thể nhất định.
230.000 đ