Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn từ khóa 'thạch trụ'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo

Cây Xương Rồng Thạch Trụ

Cây Xương Rồng Thạch Trụ là loại xương rồng có thân hình trụ ở chính giữa phát triển mạnh, hình thù giống “cột trụ trời”, quanh thân chính mọc nhiều chồi con.
87.000 đ