Tìm kiếm

THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Trình bày trên một trang

Cam Cara úc

Trái Cây Nhập
Từ 79.000 đ

Cam Vàng Ai Cập

Trái Cây Nhập
Từ 89.000 đ

Cam Vàng Valencia úc

Trái Cây Nhập
Từ 65.000 đ

Chà Là Mỹ 340gr

Trái Cây Nhập
Từ 125.000 đ

Kiwi Ruột Đỏ Túi 500gr

Trái Cây Nhập
Từ 84.500 đ

Kiwi Vàng Zespri Hộp 500gr

Trái Cây Nhập
Từ 99.500 đ

Lê Nam Phi

Trái Cây Nhập
Từ 79.000 đ

Nho Đen Úc Hộp 500gr

Trái Cây Nhập
Từ 104.500 đ

Nho Xanh Không Hạt Mỹ Túi 500gram

Trái Cây Nhập
Từ 134.500 đ

Táo Cripps Red Nam Phi

Trái Cây Nhập
Từ 59.000 đ

Táo Envy New Zealand (trái Lớn)

Trái Cây Nhập
Từ 275.000 đ

Táo Envy New Zealand (trái Nhỏ)

Trái Cây Nhập
Từ 150.000 đ

Táo Gala New Zealand

Trái Cây Nhập
Từ 59.000 đ

Táo Rockit Ống 4 Trái

Trái Cây Nhập
Từ 149.000 đ

Việt Quất (blueberry) Hộp 125gr

Trái Cây Nhập
Từ 149.000 đ