Tìm kiếm

Các sản phẩm được gắn khóa 'cá nugget'

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Trình bày trên một trang

Cá Nugget

Hàng Việt Nam chất lượng cao Thành phần: cá (65%), bột chiên giòn (19.5%), bột chiên xù (15.5%), trứng.
57.000 đ